Aforyzmy o miłości

Kiedy Twoja miłość jest już przyjęta i otwierają się przed Tobą ramiona, wówczas proś Boga,
niech zachowa tę miłość od zepsucia, martwię się o serca po brzegi szczęściem wypełnione.
[ Antoine de Saint-Exupéry ]

Wzdychać do miłości, gdy na głowie zima,
To znaczy gryźć orzechy, kiedy zębów nie ma!
[ K. Kaszewski ]

Ci, którzy kochają, sami sobie kształtują sny.
[ Wergiliusz ]

Miłość zasiewa w tobie ziarno wszelkich cnót i wszelkich występków.
[ Dante Alighieri ]

Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.
[ Dante Alighieri ]

Pierwsze weschnienie miłości
to ostatnie westchnienie rozumu.
[ Kornel Makuszyński ]

  1  2  3  4

do-gg.pl ©  2010 wszystkie prawa zastrzeżone